Kabdoldina A.O.: 2145
Kacimov A.R.: 24234
KaczmarekR.: 2026
KadyrovA.: 18371
KaiYang: 5211
KakaçS.: 2091, 2222, 2987, 4767
KalitaK.: 2106
KamelAbed-Meraim: 3760
KamlaY.: 3237
KandasamyR.: 3331
Kang T.W.: 3543
Kanonchik L.E.: 5792
KapilKumarKalkal: 1168
KapseuC.: 1758
KarM.: 1259
KarabiK.: 1073
KarabiKalita: 432, 1113
KaurM.: 996
KayabaşıU.: 4767
Kazak O.V.: 21998
KhadangaV.: 22226
KhmouA.: 6920
Khorsi A.: 23437
Khort A.A.: 4865
KhoukhiM.: 1298
KhroustalevB: 3365
KikuchiR.: 6542
KiseevV.: 5275, 22223
Kiyashko M.V.: 4865
Knupp D.C.: 5088
Kodirova S.A.: 22849
KornevN.: 383
KorolevY u.M.: 6238
KowsaryF.: 3704
Krauklis A.V.: 3337
Krishna D.V.: 3697, 4170, 6109
KrishnaBamaG.: 3472
KujawaT.: 4254
KulikovaN.: 20288
Kulkarni P.S.: 3732
KulkarniVinayak: 3583
Kumar B.: 732
KumarR.: 789, 996
KumariS.: 1109
KurniaD.: 4300
Kustovskyi S.S.: 5272